Ana Sayfa
Haberler
İlçe Temsilcileri
Köşe Yazıları
Anket
Vefat Taziye
Kutlamalar
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Anlaşmalar
İLETİŞİM
ADRES
1379 Şevket Özçelik Sok.Güven İşhanı No:59/110 Alsancak/İZMİR

TELEFON
0 232 445 14 36

FAKS
0 232 445 16 41
Haberler - BASIN AÇIKLAMASI-YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME

 Değerli Basın Mensupları;

Ülkemizde 2014 yılı Temmuz ayı itibariyle yapılan eğitim yöneticileri değerlendirme süreci sonucunda yaşananların boyutu geçen zaman zarfında kamuoyu tarafından yakından takip edilmiştir. Devam eden mahkeme süreçleri ve akabinde yapılan iş ve işlemler artık skandal boyutuna vararak, eğitim camiamızın adalet duygusunun gün geçtikçe ağır yaralar almasına ve eğitim geleceğimizin karamsar bir tablo sergilemesine sebep olmaktadır.

Temmuz 2014 itibariyle ilimizde 28 İlçe Müdürü değişmiş, göreve başlayan mesai arkadaşlarımızın önüne 15 günlük bir süre zarfında bölgelerinde görev yapan okul müdürlerini değerlendirme görevi verilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkan manzara, ülkemizde paralel yapı ile mücadele adı altında devam eden sürecin Milli Eğitim camiasına sıçramış hali olarak algılanmıştır. Ancak geçen zaman zarfında durumun hiç de sanıldığı gibi olmadığı anlaşılmıştır.

Mahkeme kararları sonrasında yapılan yeniden değerlendirme süreçleri akıllara zarar düzeydedir. Yapılan yeniden değerlendirmelerde görülen manzara odur ki, mahkeme kararları hiçe sayılmaktadır. Buradan siz değerli basın mensupları aracılığı ile gerek idare ve gerekse savcılarımızın dikkatlerini çekmek istiyorum. Ayrıca resmi başvurularımızın yapılacağının da bilinmesini istiyorum.

İlimiz Buca ilçesi Sabri Kolçak İlkokulu Müdürü iken değerlendirmeye tabi tutulan Namık Aydemir 62,12 puan ile görevden alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirmede İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Yanık 8 EVET, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü Alaaddin Bayat 8 EVET, Kurumdan Sorumlu Şube Müdürü Hasan Okur 4 EVET ile değerlendirme yapmışlardır.

Mahkeme kararı sonucu mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı sonrası kararda geçen; “ …Mahkememizce davacıya düşük puan verilmesinin sebeplerinin açık bir şekilde ortaya konularak formdaki her bir puanlamanın dayanağını oluşturan somut tüm bilgi ve belgelerin istenilmesine rağmen, somut bir bilgi ya da belge sunulamamasına karşılık, dava konusu değerlendirme formunda, davacının başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı anlaşılmıştır.” İfadesi sonucunda yapılan ikinci değerlendirmede İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Yanık 13 EVET, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü Alaaddin Bayat 8 EVET, Kurumdan Sorumlu Şube Müdürü Hasan Okur 5 EVET ile değerlendirme yapmış ve Okul Müdürü Namık Aydemir toplam puan 70,07 ile geçerli puan olan 75 puanın altında kalmıştır.

Yeniden mahkemeye taşınan bu puanlama sonucunda İzmir İdare Mahkemesi tarafından verilen karar sonucunda yeniden değerlendirme yoluna gidilmiştir. Mahkemenin bu süreçteki kararı ülkemiz eğitim camiası için son derece anlamlı bir karardır. Kararda geçen “ … Hakkında değerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin dayanağının, İzmir 1. İdare Mahkemesinin E: 2014/1457 sayılı dosyasında verilen 16.12.2014 tarihli kararda da belirtildiği üzere somut bilgi ve belge ile açıklığa kavuşturularak ispatlanması ve özellikle HAYIR olarak değerlendirilen haneler açısından bu olumsuz değerlendirmeye yol açan hususların somut veriler ile ortaya konulmak suretiyle ikinci değerlendirmenin yapılması ve mahkeme kararının bu şekilde uygulanması gerekmekte olup, mahkeme kararının gerekçesinde belirtilen eksiklikler ve hukuka aykırılıklar giderilmeksizin salt yeniden değerlendirme işleminin ikinci kez yapılmasının mahkeme kararının tam olarak uygulandığı anlamını taşımayacağı çekişmesizdir.”İfadeleri sonucunda yapılan yeniden değerlendirme sürecinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Yanık 19 EVET, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü Alaaddin Bayat 8 EVET, Kurumdan Sorumlu Şube Müdürü Hasan Okur 4 EVET puan ile değerlendirme yapmışlardır.

Mahkeme kararları sonrasında somut bilgi ve belge konulamayan kriterlerle ilgili olarak halen Eğitim Uzmanı olarak görev yapan Recep Yanık tarafından mahkeme kararına uygun puanlamalar yapılır iken, halen Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Alaaddin Bayat tarafından aynı puanlamada ısrar edilmesi ile birlikte halen Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Hasan Okur tarafından yapılan puanlamalarda; ilk puanlamada 4 EVET, ikinci puanlamada 5 EVET, üçüncü puanlamada ise tekraren 4 EVET verilmiş olması anlaşılabilir değildir.

Son puanlamada toplam puan sonuçlarının Hasan Okur dışındaki paydaşlar tarafından yapılan puanlama sonucunda toplam 64,11 puan olması ve Hasan Okur tarafından ikinci değerlendirme sonrası verilen 5 EVET verilmesi durumunda Okul Müdürü Namık Aydemir’in toplam 76,61 puan ile 75 puanın üzerine çıkacağının gözetilip gözetilmediği şüphelidir.

İlk değerlendirme sonucunda 4 EVET puan verilmiş iken, ikinci değerlendirmede 5 EVET puan verilmesi mahkeme kararı ile örtüşürken, üçüncü değerlendirme de tekraren üstelik mahkemenin açık ve anlaşılır net ifadelerine rağmen 4 EVET verilmesinin izah edilmesi gerekmektedir.

 “ Eğitim Kurumlarının imkânlarını çevrenin hizmetine sunarak eğitim kurumu- çevre bütünleşmesini sağlayacak çalışmalar yapar.” kriterinin ikinci ve üçüncü değerlendirmeler sürecinde Sabri Kolçak İlkokulu’nda görev yapmayan Namık Aydemir tarafından nasıl yerine getirildiğinin ve sonrasında neyi yapmadığının aklın kabul edebileceği ölçülerde açıklamasını beklemekteyiz.

Bu süreçte yaşananlar paralel yapı ile mücadele adı altında ülkemizde yaşananların eğitim ayağı ise görevden alınan arkadaşlarımızla ilgili elinizde bilgi ve belgeler mevcut mudur? Yoksa tek derdi kurumuna, milletine, vatanına hizmet aşkı olan bu kişilerin sendikal mensubiyetleri midir?

Bunlar eğitim camiası tarafından kabul edilebilir bir yaklaşım tarzı değildir. Kurulacak yeni hükümetimizin eğitimde bulunduğumuz yerin farkında olduğunu kabul ediyoruz. İleri adımlar atabilmek ve camiamızda kırılan adalet duygusunun onarılması için bu fırsatın değerlendirilmesi, yapılan bu büyük hatanın eğitim camiasının içine sindirebileceği ve adalet duygusunun onarılacağı bir dönem olmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                              Merih Eyyup Demir

                                                                                              Şube Başkanı


                                   

12.11.2015 tarihinde eklendi ve 2,641 kez okundu.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Web Sitesi
1379 Şevket Özçelik Sok.Güven İşhanı No:59/110 Alsancak/İZMİR
0 232 445 14 36