Ana Sayfa
Haberler
İlçe Temsilcileri
Köşe Yazıları
Anket
Vefat Taziye
Kutlamalar
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Anlaşmalar
İLETİŞİM
ADRES
1379 Şevket Özçelik Sok.Güven İşhanı No:59/110 Alsancak/İZMİR

TELEFON
0 232 445 14 36

FAKS
0 232 445 16 41
Haberler - " 12 YILLIK KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM " BASIN AÇIKLAMASI

Türk Eğitim Sen İzmir 1 No' lu Şube Başkanı tarafından 25 Şubat 2012 saat 11.00' de yapılan "12 Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim" konulu basın açıklaması metnidir.

Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından

 12 Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim ile ilgili yapılan Basın Açıklamasıdır.

             Değerli Basın mensupları;

            12 Haziran seçimleri sonrasında yeni hükümetimizin Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Ömer Dinçer 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat yapısında büyük bir değişikliğe gitmiştir. Aceleye gelmiş olması münasebetiyle eksiklikler oluşmuş, ancak, bu eksiklikler zaman içerisinde giderilmeye çalışılmaktadır. Milli Eğitim gibi bir kurumun teşkilat yapısının Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilme yoluna gidilmesi de ayrı bir tartışma konusu olmuştur.

            Milli Eğitim Bakanlığı bir ülkenin en düzenli ve sistemli çalışması gereken kurumu olmak durumundadır. Ancak burada temel ilke samimiyet olmalıdır. Siyasi hedeflere ulaşılmada kullanılacak bir yer olarak bakılmamalıdır.

            Teşkilat yapısının değişikliğinin akabinde sürekli olarak bir değişim ve yenilenme hareketi içerisine girilmiş, bu doğrultuda özür grubu tayinleri yılda bir defaya çekilmiş, sendikamızın itirazları sonucunda Şubat 2012’de bir defaya mahsus olmak üzere yapılmıştır. Yine yönetici atamalarında mülakat getirileceği söylenilmiş, kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle bugüne kadar herhangi bir çalışma olmamıştır. Kamu personeline 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ek Ödeme oranlarında iyileştirme yapılmış, ancak, öğretmen ve akademisyenler bunun dışında tutulmuştur. Öğretmenlere rotasyon uygulaması getirileceği söylenilmiş, yine kamuoyu baskısı neticesinde şimdilik geri adım atılmıştır. Ortaöğretim de genel ve mesleki lise ayrımına gidilmiş, ancak, devamında Fen, Sosyal, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri öğretmen seçme sınavı getirilmiştir.

            Fatih projesi uygulamaya konulmuş, Dünya’da ilk olması ile övünülür olmuştur. Şimdi de Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve bazı milletvekillerinin, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına sunmuş olduğu yasa teklifi kamuoyunda tartışılır olmuştur.

            Tasarı gerekçelerinde en göze çarpan hususlar 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunla Milli Eğitim Temel Kanununa getirilen değişiklikler sonucunda eğitim süresinin 8 yıla çıkarılmasının sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamının oluşturulması adına ciddi sorunlara neden olduğu dile getirilmiştir. Yine eğitim sistemi içerisindeki öğrenci yaş gruplarının çeşitli ülkelerle karşılaştırması yapılmış, bu doğrultuda 6-14 yaş grubunun anılan ülkelerde çocukların çocukluk ve ergenlik dönemi özellikleri de dikkate alınarak kabul görmediği dile getirilmiştir. Durum böyle iken ülkemizde 15 yıldır sürdürülen 8 yıllık kesintisiz eğitim süresince hükümet edenlere sormak gerekmez mi? Neredeydiniz diye? Yine siz değil miydiniz bu süreler içerisinde bu makamları yönetenler?       

Değerli Basın Mensupları;

             Tasarıya genel hatlarıyla baktığımız zaman Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Raporu’nda 2013 yılında okul öncesi eğitimin 81 ilde zorunlu olacağı ifade ediliyor iken ve ilimizde yapılan çalışmalarla bu çağ çocuklarının derslik olmamasına rağmen okullara kayıtlarının yapılmış olması ile birlikte okul öncesi eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması mı düşünülmektedir? Tasarıyı hazırlayanların rapordan haberleri yok mudur? Yoksa raporda taktik değişiklikler yoluna mı gidilmektedir? Milli Eğitim Bakanlığı bu durumdan ne kadar haberdardır? Bu sorular cevapsızdır.

            Türk Eğitim Sen olarak, 8 yıllık kesintisiz eğitimin eğitim sistemimizde nasıl bir boşluk doğurduğunun farkındayız ve zorunlu eğitimin kesintili olmasına karşı değiliz. Ancak 4+4+4 şeklinde uygulanacak modelde norm fazlası durumuna düşecek öğretmenlerin durumları göz önünde tutulmuş mudur? Kamuoyu bu konuda bir açıklama beklemektedir. Ayrıca oluşacak olan branş öğretmeni ihtiyaçları hesaplanmış mıdır? 4+4+4 modelinde öğretmen ihtiyacı yine ücretli öğretmenlerle yürütülecekse eğitim kalitesinde oluşacak olan kalite ve verimlilik sorunu yine çeşitli kurumlar tarafından yayınlanacak raporlarda öğretmenlerimizin sorunuymuş gibi gösterilmeye devam edilecektir. Ülkemizde 5 yıllık İlkokul tecrübesi ve sonuçları mevcut iken birinci kademe eğitiminin 4 yıla çekiliyor olmasının izah edilmesi beklenilmektedir.

            Yine tasarıda yer alan ve ilk 4 yılın sonunda öğrencilerin eğitimlerine Açık Öğretim yoluyla devam etmeleri kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konunun eğitimin tarafları olan ve uygulama içerisinde olan eğitimcilerle yapılacak çalıştaylarla yeniden ele alınması en sağlıklı yol olacaktır. Tasarıda ilk 4 yılın sonunda bazı bölgelerimizde bölgesel özelliklerden kaynaklanan sebepler dolayısıyla kız öğrencilerin mevcut durumda ortaöğretime devam edemiyor olmaları Açık Öğretime devam şeklinde çözülmeye çalışılmaktadır. Bu düzenleme ile özellikle kırsal kesimlerdeki çocuk gelin sayısında artışlar meydana gelebileceği göz önüne alınmalıdır. Ayrıca çocuk işçi sayısında yoğun bir artış yaşanabileceği ve bu durumun kayıt dışılığın artmasına neden olabileceği hesaplanmalıdır. Öğrencilerin okul ortamı gibi sosyal bir ortamdan uzaklaşması, kendi yaşıtlarıyla birlikte olmanın bu yaş gurubu çocuğa kazandıracaklarının hesabının yeniden yapılması gerekmektedir.

            Yine tasarıda yer alan ve düz lise ve meslek liseleri arasındaki katsayı farkının kaldırılması pedagojik açıdan da kabul edilebilir bir düzeye getirilmiştir.

            Yasa teklifinin görüşlerimiz doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek eğitim paydaşları ile birlikte tekrar ele alınması ülkemiz eğitim geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                                  25.02.2012

 

                                                                       Merih Eyyup DEMİR

                                                                       Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı


25.02.2012 tarihinde eklendi ve 4,119 kez okundu.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Web Sitesi
1379 Şevket Özçelik Sok.Güven İşhanı No:59/110 Alsancak/İZMİR
0 232 445 14 36