Ana Sayfa
Haberler
İlçe Temsilcileri
Köşe Yazıları
Anket
Vefat Taziye
Kutlamalar
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Anlaşmalar
İLETİŞİM
ADRES
1379 Şevket Özçelik Sok.Güven İşhanı No:59/110 Alsancak/İZMİR

TELEFON
0 232 445 14 36

FAKS
0 232 445 16 41
Haberler - ANLAYAN VARSA BUYURSUN

01-02 Ekim 2011 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarının Yönetici atamaları için sınavlar yapıldı. Eğitim kurumlarımızda Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapmak isteyen arkadaşlarımız sınava girerek başarılı olanlar sınava dayalı atama döneminde başvurularını yaparak puan üstünlüğü esasına göre görev değişikliği yaptılar. Atamada esas alınan EK-2 form üzerindeki Ödül bölümünde 6111 sayılı yasa ile Devlet Memurları kanununda yapılan değişiklik ile Aylıkla Ödül karşılığı olan 5 puan müracaat eden arkadaşlarımıza verilmemiştir. Dolayısıyla Aylıkla Ödül olan arkadaşlarımız sistemde eksik puanla değerlendirilmiş ve esasında hakkaniyet ilkesine aykırı işlem tesis edilmiştir. 6111 sayılı yasa ile Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikte 123.madde yürürlükten kaldırılmış, madde kapsamında mevcut Aylıkla Ödüllendirme 122.madde de anılmıştır. Devlet Memurları Ödül kavramı Başarı, Üstün Başarı ve Ödül olarak yeniden ele alınmıştır. Devlet hizmetlerinde hizmetin devamlılığı ilkesinden hareketle Ödül kavramının karşılığı Aylıkla Ödüllendirme ile eşdeğer tutulmalıdır. Bu ilkeye riayet edilmemiştir.

Asıl daha vahim olan konu 13-27 Şubat 2012 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan ve 10 mart 2012 tarihinde yapılacak olan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri seçme sınavı ve sınav sonucunda yapılacak atama konusudur. Yayımlanan kılavuzda 11.Madde başlığı altında b. bendinde ” Sınavı kazanan adayların atamalarının yapılmasında; 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve atamalarına dair Yönetmelik’e göre , adayların seçme sınavında almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu’na göre yapılan değerlendirme sonucunda almış oldukları puanın toplamından oluşan atamaya esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce atama yapılır. “ Denmektedir. Kılavuz da yer alan EK-1 form incelendiğinde Form kriterlerinden

5.madde Takdir Belgesi Vermeye Yetkili Amirlerce

a) Teşekkür 2

b) Takdirname 3

c) Aylıkla Ödül 4

puan ile değerlendirmeye alındığı görülmektedir.

Şimdi, yönetici atamalarında mevcut yasa değişikliği göz önüne alınarak işlem tesis edilirken öğretmen atamasında mevcut yasadan habersizmiş gibi davranılmasını anlayan varsa buyursun…

Devlet yönetiminde nerelerde olduğumuzun ve bir yeri yaparken bir yerleri yıktığımızın farkında mıyız? Bir an evvel düzeltmenin yapılması gerekmektedir. Bu konuda Bakanlığımızın atama öncesinde bir çözüm bulmasını beklemekteyiz.

                                                            Merih Eyyup DEMİR

                                                             Şube Başkanı

02.03.2012 tarihinde eklendi ve 3,550 kez okundu.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Web Sitesi
1379 Şevket Özçelik Sok.Güven İşhanı No:59/110 Alsancak/İZMİR
0 232 445 14 36